4pm batch

सप्टेंबर २०१९

८ सप्टेंबर
घरातल्या सर्वांची नावे लिहिणे.
अनुस्वार का आणि केव्हा द्यायचा त्याबद्दल माहिती.
अबोल मुलाची गोष्ट.
सुट्टीत काय केलं ते सांगणे.

१५सप्टेंबर
भाताचं वर्णन वाक्यात करणे.
हात, पाय, डोळा… अवयवांचं एकवचन, अनेकवचन.
शब्दाचं लिंग ओळखणे.
कान, नाक, मान असे शब्द न बघता लिहिणे.
१ ते २० आकडे लिहिणे.


मे २०१९

५ मे २०१९
घरभर प्रकाश गोष्ट
मी, मला वापरुन प्रत्येकाने वाक्य सांगणे.
१ ते २५ आकडे वाचन, लेखन.
मुळाक्षरं वाचन, लेखन.
स्वत:च्या नावातील मुळ अक्षरं ओळखण्याचा प्रयत्न.
कार्यक्रम सराव.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


एप्रिल २०१९

२८ एप्रिल २०१९

घरभर प्रकाश गोष्ट. – प्रकाश, घर, मेणबत्ती, शेतकरी, बाजार असे शब्द. विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देणे.
मूर्ख मुलाची गोष्ट. – दुकान, दुकानदार, चोर, चोरी इत्यादी शब्द.
प्रत्येकाने तीन मराठी वाक्य सांगणे.
लेखन, वाचन.

२१ एप्रिल २०१९
प्रत्येक मुलाने सायमन सेजच्या धर्तीवर इतरांना गोष्टी करायला सांगणे. उदा. …. सांगते केस विंचरा, दात घसा, वहीत लिहा, पुस्तक वाचा.
प्रत्येकाने दुसर्‍या मुलाला एक प्रश्न विचारणे. पूर्ण वाक्यात उत्तर देणे.
शिकलेल्या शब्दांचं लिंग आणि अनेकवचन. जसं तो दात, अनेकवचन – दात.
गाणी.
अक्षर ओळख आणि लेखन.

७ एप्रिल २०१९
वळणे, समोर बघणे, अंतर राखणे, सरकणे यांचा वाक्यात उपयोग.
खो, खो खेळ.
गुढीपाडव्याची माहिती.
कोणतीही चार मराठी वाक्य सांगणे.
गोष्ट सांगणे, कविता म्हणणे.
रडणे, बघणे, उड्या मारणे, पाहणे, झोपणे, जाणे, खाणे याचा भविष्यकाळात उपयोग. -मी रडेन, बघेन, उडी मारेन…,
ती/ तो रडेल, बघेल, उडी मारेल, पाहिल, झोपेल, जाईल, खाईल.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


मार्च २०१९

३१ मार्च २०१९
मी आणि मला कधी वापरायचं त्याचा सराव.
प्रत्येकाने घरी रोज कोणती इंग्रजी वाक्य बोलतो ते सांगायचं आणि त्याचं भाषांतर करायचा प्रयत्न. मुलांनी सांगितलेली काही वाक्य: मी कुत्र्याला रोज फिरायला नेते, मला भूक लागली, मला माझ्या खेळण्यांशी खेळायला आवडतं, मी पियानो खेळते.
घड्याळाचा लहान, मोठा काटा. सव्वादोन, अडिच, पावणेतीन इत्यादी.
लपाछपी खेळताना ज्याच्यावर राज्य त्याने १ ते २५ आकडे म्हणणे. खेळताना बोललेल्या इंग्रजी वाक्याचं भाषांतर.
जसं – कुठे आहात सगळे?, तो/ती सापडला, मला खेळायचं नाही इत्यादी.
वाचन, लेखन, गाणी.

२४ मार्च २०१९

घराला एकूण दारं किती आहेत ते मोजणे.
वर, खाली, जिना, पायर्‍या, भिंत, खिडकी हे शब्द आणि त्याचा वाक्यात उपयोग.
मुलगा – मुले, मुलगी – मुली, भिंत – भिंती, खिडकी – खिडक्या – दार – दारं एकवचन आणि अनेकवचन वापरुन वाक्य सांगणे.
लहान माझी बाहुली, झुरळ, इडली, रुमाल कविता.
अकबर बिरबल गोष्ट.
लेखन, वाचन.

१७ मार्च २०१९

मराठी वाक्यांची अंताक्षरी. उदा. मला भूक लागली, लाल रंग मलाआवडतो, तो पांढरा आहे…
I read and I was reading मधील फरक. मुलं सांगताना. मी वाचते आणि मी वाचते होते असं सांगतात. मी वाचते आणि मी वाचत होते हा फरक समजावून अशा प्रकारची अधिक वाक्य, वाचणे, झोपणे, रडणे, पळणे, खाणे इत्यादी शब्दांचा वापर करुन.
झुरळ कविता.
परडीतल्या गोष्टी काय आहेत ते सांगणे आणि त्याचं लिंग आणि अनेकवचन सांगणे. रंग ओळखणे.
डबी, डबा, काटा, चमचा, खडू, पट्टी, पिशवी, दोन चमचे, दोन काटे, सफरचंद, दोन सफरचंद, कागद, दोन कागद.
अक्षर लेखन, वाचन.

१० मार्च २०१९

गोष्ट – पिकरीचे उद्योग – १
कविता – रुमाल, झुरळ, लहान माझी बाहुली, इडली
They go, eat, cry, play, sleep असे शब्द वापरुन मराठीत ते जातात, ते खातात, ते रडतात
हे सांगणे.
ज्यांना साधी वाक्य जमतात त्यांच्याकडून खालील प्रकारची वाक्य मराठीत सांगण्याचा सराव
They go to market, They eat fruit… ते बाजारात जातात, ते फळं खातात.
लेखन, वाचन.

३ मार्च २०१९
बगळा म्हशीच्या पाठीवर का बसलेला असतो याची गोष्ट.
मुर्ख मुलगा गोष्ट.
Notebook is on the Chair आणि Turn on the fan/lights या वाक्यात वापर होणार्‍या on the चा मराठीत वापर.
खडू, दप्तर, वही, पुस्तक या शब्दांचा वाक्यात उपयोग.
उजळणी – अंडं, कागद, डबी, झाकण, चमचा, काटा, सफरचंद, लाल, हिरवा.
वाचन, लेखन.
शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


२४ फेब्रुवारी २०१९
सागरगोटे खेळ.
वर्तमानकाळात वाक्यांचा उपयोग मी – खाते, झोपते, रडते, धुते, घासते इत्यादी.
झाड, पानं, फुलं, मुळं हे शब्द. त्यांचा अनेकवचनात वापर.
चतुर बिरबलाची गोष्ट – रेषा.
खुर्ची म्हणाली, इडली, लहान माझी बाहुली ही गाणी.
ने, ला, वर चा वापरणे.

१७ फेब्रुवारी २०१९
खेळ – परडीतल्या गोष्टी क्षणभर पाहणे आणि आठवून कोणत्या होत्या ते मराठीत सांगणे. त्याचं लिंग आणि अनेकवचन सांगणे – खडू, डबी, कागद, दोन कागद, सफरचंद, केळं, टॉमेटो, इत्यादी.
मी, ती, तो, आम्ही, ते, तू या सर्वनामांचा वापर. सर्व वाक्य भूतकाळात. जसं मी केळं खाल्लं, तो खेळला.
फळ्यावर लिहिलेल्या मिग्लिंश वाक्यात ने, ला, वर ही अव्यये वापरणे. उदा. mi aai khau dila. मुलांनी वाक्य पूर्ण करताना मध्ये ’ला’ घालून मी आईला खाऊ दिला असं पूर्ण वाक्य सांगणे.
लेखन, वाचन.

१० फेब्रुवारी २०१९
अकबर बिरबल गोष्ट – रेष. गोष्टीवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण वाक्यात देणे.
इथे, तिथे, जवळ, वर, खाली हे शब्द आणि त्यांचा वाक्यात उपयोग.
भूतकाळ वापरुन वाक्य. जसं तिने खडू दिला. त्याने पुस्तक दिलं.
अक्षर ओळख, वाचन, लेखन.

३ फेब्रुवारी २०१९
घरुन शाळेपर्यंत येताना दिसलेल्या गोष्टी मराठीत सांगणे. उदा. रस्ता, झाड, गाड्या, घरं
मला Four legs आहेत, तिला Five lips आहेत. अशा पद्धतीने सांगितलेल्या मधल्या शब्दांचं भाषांतर करुन पूर्ण वाक्यात प्रत्येकाने सांगणे.
खुर्ची म्हणाली, झुरळ चढलं बसमध्ये, लहान माझी बाहुली, मी आहे लहान ही गाणी.
अक्षर लेखन, वाचन.
खो – खो खेळ.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


जानेवारी २०१९

२७ जानेवारी २०१८
उभा खो – खो खेळ.
मी, मला, माझं, तो, त्याला, त्याचं यांचा वाक्यात उपयोग.
ठेंगू, उंच, तहान, झुरळ, पान, पंखा, खडू, दार, थेंब, घसरगुंडी, अदृश्य हे शब्द.
अक्षर लेखन, वाचन.

२० जानेवारी २०१९
संगीत खुर्ची खेळ – लहान माझी बाहुली गाण्यावर.
चालणे, धावणे, खेळणे, झोपणे, जाणे, खाणे, वाचणे, घासणे हे शब्द वर्तमानकाळात वापरणे. जसं मी वाचते, मी खाते…
आकडे, रंग.
कविता: एक होतं झुरळ

१३ जानेवारी २०१९
फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं ओळखणे/लिहून दाखविणे – क, ख, ग, घ, का, खा, गा, घा, कि, खि, गि, घि.
पुढील शब्द आणि वाक्यांचं भाषांतर. – I, I am, I want, Mine, You, Your’s
I am hungry, I want to eat, I am Thirsty, I want to drink, I am sleepy, I want to sleep, I am bored, I want to rest.
लहान माझी बाहुली गाणं, हातपाय गाणं, त्यातील शब्दांची, अर्थांची उजळणी – बाहुली, सावली, डोळे, नाक, गाल, घारे, कच्चा, शिकरण, केळी, आड/विहीर. उद्योग, महान, शास्त्रज्ञ, कविता.

६ जानेवारी २०१९
कविता: लहान माझी बाहुली, मी आहे लहान.
दिनूचे बिल गोष्ट.
लपाछपी आणि १ ते २५ आकडे.
निळा, काळा, पांढरा, हिरवा, लाल रंग.
वाघ, सिंह, उंट, घोडा, माकड इत्यादी प्राणी.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


 डिसेंबर २०१८

३० डिसेंबर २०१८
शब्द स्मृती: प्रत्येकाने एकेक शब्द सांगून प्रत्येकवेळी भर घालणे.
घर, पाणी, पाऊस, पुस्तक, घड्याळ, कागद, पंखा, दरवाजा, खुर्ची, नाक, पाय या शब्दांवरुन वाक्य तयार करण्याचा प्रयत्न.
सुटीत काय केलं ते प्रत्येकाने एकेका वाक्यात सांगणे.
क, ख, ग, घ, का, खा, गा, घा लेखन.
काख, खाक, काका या शब्दांचं लेखन.

१६ डिसेंबर २०१८
किकिनाक गोष्टीतील दोन उतारे. त्यातील शब्द – आकाश, बशी, आजोबा, तारे, चांदण्या.
वर्तमानकाळाचा वापर करुन इंग्रजी वाक्य मराठीत सांगणे. जसं, मी जाते, ती जाते, तो जातो, आम्ही जातो, ते जातात, तू जातोस/जातेस.
खुर्ची म्हणाली गाणं.
लपाछपीबरोबर आकडे – १ ते २५, वार.
माझा रुमाल हरवला खेळ.
अक्षरं – क, म, न, का, मा, ना
शब्द – काका, मामा, नाक, कान, मान, मका, काम

९ डिसेंबर २०१८
माझा रुमाल हरवला खेळ.
लपाछपी. खेळताना ज्याच्यावर राज्य त्याने वार, आकडे म्हणणे.
वाढदिवसाची भेट गोष्ट.
क ची बाराखडी.
म हे अक्षर क ची बारखडी आणि म या अक्षरांवरुन तयार होणारे शब्द वाचणे, लिहिणे
काका, मामा, काम, मका.

२ डिसेंबर २०१८
प्रत्येकाने मुकाभिनय करणे आणि बाकिच्यांनी ती क्रिया वाक्यात सांगणे. जसं, ती झोपली, ती उठली, तिने दात घासले, तिने आळोखेपिळोखे दिले.
हत्ती, घोडा, वाघ, सिंह, चित्ता, जिराफ, इत्यादी प्राण्यांची ओळख.
गाढव आणि घोड्याची गोष्ट. त्यातील नविन शब्द.
आई, बहिण, शिक्षक याबद्दल मराठीतून सांगणे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


नोव्हेंबर २०१८

११ नोव्हेंबर २०१८
प्रत्येकाने चित्र पाहून अभिनय करुन दाखवायचा आणि इतर मुलांनी अभिनयावरुन चित्र ओळखायचं. त्याचं लिंग, एकवचन, अनेकवचन याचा सराव.
चित्र: कुत्रा, चेंडू, घड्याळ, गाजर, मोजा, जिना, खुर्ची.
लंगडी खेळ.
आई, बाबा, बहीण, भाऊ, शिक्षक, वाहन चालक यांच्यावर इंग्रजीत लिहिणे. पुढच्या वेळेला त्याचं भाषांतर आणि त्यातले नविन मराठी शब्द.

४ नोव्हेंबर २०१८
दिवाळीच्या ५ दिवसांची माहीती.
चित्रावरुन गोष्ट. गोष्टींबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांची पूर्ण वाक्यात उत्तरं देणे.
लपाछपी – १ ते २५ आकडे आणि खेळताना वापरल्या जाणार्‍या सर्व इंग्रजी वाक्यांचं भाषांतर.
शब्दांचं लिंग आणि अनेकवचन – जसं ती मुलगी, तो मुलगा. त्या मुली, ते मुलगे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


ऑक्टोबर २०१८

२८ ऑक्टोबर २०१८
मुळाक्षर लेखन, वाचन.
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर (तिन्ही काळ वापरुन)
जसं I go, I went, I will go, She goes, She went, She will go…
खुर्ची म्हणाली, हातपाय गाणं,
चित्र पाहून चित्रात काय घडतंय ते वाक्यात सांगणे.

२१ ऑक्टोबर २०१८
ससा, कासव गोष्ट. ती प्रवेशरुपात सादर.
ससा – कासव गोष्टीवरुन विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं.
अक्षर ओळख, बाराखडी. शब्द लेखन
वार, आकडे,
सांग सांग भोलानाथ गाणं.
खुर्ची म्हणाली गाणं.

१४ ऑक्टोबर २०१८
आज, उद्या, काल, परवा हे शब्द आणि त्याचा वाक्यात उपयोग.
खोलीत कोणत्या गोष्टी आहेत ते मराठीत सांगणे आणि त्यांचं अनेकवचन, लिंग.
पुस्तक – पुस्तकं, उशी – उश्या, खिडकी – खिडक्या, पलंग – पलंग, चित्र – चित्रं, दार – दारं.
ते पुस्तक – ती पुस्तकं, ती उशी – त्या उश्या…
खुर्ची म्हणाली गाणं.
दिनूचे बिल ही गोष्ट.
चित्रात काय दिसतंय ते वाक्यात सांगणे. – कोल्ह्याची गोष्ट.
अक्षर/शब्द लेखन.

७ ऑक्टोबर २०१८
मी, माझं, माझं स्वत:चं, तू, तुझं, आम्ही, आमचं या सर्वनामांचा वाक्यात वापर.
हा, ही, हे, ते, तो, ती वापरुन वाक्य.
शब्दांची लिंग.
किकिनाक गोष्ट.
खुर्ची म्हणाली गाणं.
१ ते २५ आकडे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


सप्टेंबर २०१८

३० सप्टेंबर २०१८
आकड्यांबरोबर लंगडी खेळ.
हिरवा, पिवळा, पांढरा, काळा रंग ओळखणे.
लपवलेल्या गोष्टी शोधून पूर्ण वाक्यात त्यांची ओळख करुन देणे. एकवचन आणि अनेकवचन लिंगासह सांगणे. जसं, तो कागद, ते कागद…

२३ सप्टेंबर २०१८
खुर्ची म्हणाली स्टुलाला, सांग सांग भोलानाथ गाणं.
मुळाक्षरं.
आकडे.
गणपतीची गोष्ट
लेखन, वाचन.
प्रत्येकाने शिवाजी म्हणतोच्या तालावर स्वत:चं नाव वापरुन हसा, बसा, रडा इत्यादी इतर मुलांना करायला लावणं.

9 सप्टेंबर 2018
शिवाजी म्हणतो खेळ.
काळ्या, निळ्या, पिवळ्या चौकात उडी मारा खेळ.
दाखविलेली वस्तू आणि त्याचं लिंग ओळखणे.
लपाछपी आणि  आकडे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी