4pm batch

वर्ष – ऑगस्ट २०१७ ते जून २०१८

२०१७ – २०१८ : वर्षभरात मुलं काय शिकली:

गोष्टी:
डास आणि मुर्ख मुलगा, ससा आणि कासव, राम आणि दुकानदार, खोलीभर प्रकाश, काजव्याची गोष्ट, मोटू उंदीर. कावळ्याला तहान लागली, टोपीविक्या आणि माकड.
गोष्टींचं प्रवेशरुपी सादरीकरण.
चित्रातील गोष्टी ओळखणे व त्यावरुन गोष्ट तयार करणे.
गोष्टींतील शब्दांचे अर्थ सांगणे. गोष्ट प्रत्येकाने सांगायचा प्रयत्न करणे.

कविता:
अवयव गाणं, अ, आ आई गाणं, गोल गोल फिरू… नाच, संगत कविता.

खेळ:
पत्ते – भिकार सावकार – मराठीत पत्यांची ओळख.
खो, खो, लगोरी, आईचा रुमाल हरवला, माझी टोपी हरवली, लपाछपी.
चित्र पाहून त्यात काय घडतंय ते सांगणे.
लपविलेल्या गोष्टी शोधणे – खडू, चेंडू, केस, कागद, रुमाल. त्या शब्दांचे अनेकवचन सांगणे.
शब्दांची अंताक्षरी.
शब्दांवरुन एकत्रित गोष्ट करुन गटाने सांगणे.
मावशी म्हणते खेळ – उड्या मारा, झोपा…

अभ्यास:
वार, अवयव, आकडे, रंग, प्राणी, पक्षी.
वेलांटी, उकार, काना, मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग ही चिन्ह ओळखणे.
मुळाक्षरं न बघता प्रत्येकाने म्हणून दाखविणे.
दिलेल्या अक्षराची बाराखडी तयार करणे.
वर्णमालेतील अक्षर लेखन, गिरविणे.
एक अक्षर घेऊन त्या अक्षराने सुरु होणारे शब्द सांगणे.
इंग्रजी शब्दांचे अर्थ सांगणे.
चित्रात दिसणार्‍या गोष्टी काय आहेत त्या सांगणे. त्यावरुन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण वाक्यात देणे.
मुकाभिनय करणे. बाकीच्या मुलांनी समोर काय चालू आहे त्याबद्दल वाक्य तयार करणे.
जिन्याच्या पायर्‍या मोजणे.
वर्गात येताना दिसलेल्या गोष्टींचा उपयोग वाक्यात करणे – उदा. जिना, पायर्‍या, दारं, भितं…
घरातील सांगितलेल्या वस्तू मोजणे.