जानेवारी (ज्ये)

२७ जानेवारी २०१८

राजूची आई गोष्ट – शेवटचा भाग. प्रत्येकाने पूर्ण गोष्ट लिहिणे, वाचून दाखविणे.
सावित्रीबाई फुले गोष्ट.

सावित्रीबाई फुले
दिडशे वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. पुण्यातल्या भिडेवाड्याकडे एक स्त्री लगबगीने निघाली होती. रस्त्यावरचे लोक तिला पाहून फिदीफिदी हसायला लागले. वाईट, वाईट बोलू लागले. कोणीतरी तिच्यावर शेणगोळे, दगड फेकले. शांतपणे ती स्त्री म्हणाली,
“तुम्ही त्रास दिलात तरी मी माझं काम सोडणार नाही.”
कोण होती ती तरुण स्त्री?
ती स्त्री होती, पहिली भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले. त्या काळात स्त्रियांना शिकायला परवानगी नव्हती. त्यामुळे सावित्रीबाईंना खूप विरोध झाला. पण मग सावित्रीबाई कशा शिकल्या? महात्मा ज्योतीराव फुले हे त्यांचे पती. त्यांनी सावित्रीबाईंना वाचायाला, लिहायला शिकवले. त्या कविता लिहू लागल्या. भाषणे देऊ लागल्या.

ज्योतीराव फुलेंच्या प्रेरणेने त्या शिक्षिका झाल्या. ’शिक्षणामुळे ज्ञान मिळते, माणूस विचार करतो आणि आजूबाजूची परिस्थिती बदलतो.’ यावर त्यांचा विश्वास होता.

ज्योतीराव फुलेंनी भिडेवाड्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली. मुली शिकल्या तर समाजाची प्रगती होईल हे त्यांना ठाऊक होते. सावित्रीबाईंमुळे तिथे मुली शिकायला यायला लागल्या.

राजूची आई


उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या. “घरी गेला असेल.” आम्ही तिची समजूत घातली. मी ती कुठे राहते ते शोधून काढलं. तिच्या घरी न राहवून गेलेच दोन दिवसांनी.
एका आजोबांनी दार उघडलं. “राजू मिळाला का?” मी विचारलं.
“कोण राजू?” त्यांनी आश्चर्याने विचारलं.
“हरवलेला मुलगा. त्याची आई त्याला शोधत होती.” ते हसले,
“अहो, त्याची आई वेगवेगळ्या कल्पना करते आणि घरी सर्वांना काय झालं ते रंगवून सांगते.”
“असं का करतात? त्या वेड्या आहेत का?” मी आश्चर्याने विचारलं.
“नाही. ती लेखिका आहे.” ते म्हणाले.

२१ जानेवारी २०१८

उपमा म्हणजे काय आणि त्याचा वाक्यात उपयोग. (आकाश समुद्रासारखं निळंशार आहे. आकाशाला समुद्राची उपमा)
राजूची आई गोष्टीतील पुढचा उतारा. त्याआधील सर्व वाचणे.
मागच्या वेळी केलेला प्रवेश सुधारुन, वाढवून पुन्हा करणे.

उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या. “घरी गेला असेल.” आम्ही तिची समजूत घातली. मी ती कुठे राहते ते शोधून काढलं. तिच्या घरी न राहवून गेलेच दोन दिवसांनी.
एका आजोबांनी दार उघडलं. “राजू मिळाला का?” मी विचारलं.
“कोण राजू?” त्यांनी आश्चर्याने विचारलं.
“हरवलेला मुलगा. त्याची आई त्याला शोधत होती.” ते हसले,
“अहो, त्याची आई वेगवेगळ्या कल्पना करते आणि घरी सर्वांना काय झालं ते रंगवून सांगते.”

१४ जानेवारी २०१८

राजूची आई गोष्टीतील उतारा लिहिणे, वाचणे.
विरुद्ध अर्थी शब्द.
गुण – अवगुण, प्रगती – अधोगती, अवघड – सोपं, आदर – अनादर, आशा – निराशा.
या शब्दावरुन गोष्ट किंवा प्रवेश सादर करणे.
वाचन, लेखन.

 

 

 

 

 

उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या. “घरी गेला असेल.” आम्ही तिची समजूत घातली. मी ती कुठे राहते ते शोधून काढलं. तिच्या घरी न राहवून गेलेच दोन दिवसांनी.
एका आजोबांनी दार उघडलं. “राजू मिळाला का?” मी विचारलं.
“कोण राजू?” त्यांनी आश्चर्याने विचारलं.

७ जानेवारी २०१८

मोठा गट – गोष्टीतील ३ रा लिहिणे. भाग १, २, ३ वाचून दाखविणे. हीच गोष्ट प्रवेश करुन सादर करुन दाखविणे.
छोटा गट – पुस्तकातील छोटा धडा वाचणे. शब्द लिहिणे. आणि चकाकते ते सर्वच सोने नसते या म्हणीवरुन प्रवेश सादर करणे.
दोन्ही गट – उथळ पाण्याला खळखळाट फार, आरोग्य हेच ऐश्वर्य आणि चकाकते ते सारेच सोने नसते या म्हणी आणि त्याचा अर्थ.

 


उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या. “घरी गेला असेल.” आम्ही तिची समजूत घातली. मी ती कुठे राहते ते शोधून काढलं. तिच्या घरी न राहवून गेलेच दोन दिवसांनी.