ऑगस्ट (ज्ये)

१ ऑक्टोबर २०१७

म्हणींचा अर्थ सांगणे. त्यावर आधारित प्रवेश करुन दाखवणे.
पुस्तकातील धडा वाचून दाखविणे
सावरकर धडा -६
त्यापूर्वीच्या धड्यातून सावरकरांबद्दल काय माहिती शिकलो ते सांगणे.

२७ ऑगस्ट २०१७

फळ्यावर लिहिलेले शब्द लिहिणे, वाचणे, अर्थ सांगणे
त्यातील कोणतेही पाच शब्द घेऊन प्रवेश तयार करणे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल माहिती. नंतर तीच माहिती मुलांनी (इंग्रजीतून/मराठीतून) सांगणे.

२० ऑगस्ट २०१७

६ ते ७ वर्गातील मुलं काय शिकली:

  • पुस्तकातील उतारा लिहिणे व वाचून दाखविणे. त्यातील कठीण शब्दांचे अर्थ सांगणे.
  • स्वातंत्र्यवीर सावरकर ओळख. त्या आधी शिकलेल्या व्यक्ती – डॉ. आनंदीबाई जोशी, सावित्रीबाई फुले ह्यांच्याबद्दल मुलांनी माहिती सांगणे.