एप्रिल (ज्ये)

29 एप्रिल 2018

लगोरी खेळ. खेळताना वापरलेली सर्व इंग्रजी वाक्य मराठीत सांगणे.
चित्रावरुन गोष्ट – पूर्ण गोष्ट, पूर्ण भूतकाळाचा वापर करुन सांगणे.
विचारलेल्या इंग्रजी शब्दांचा अर्थ मराठीत सांगणे, शब्द लिहिणे.

१५ एप्रिल २०१८

खेळ – पत्ते – मराठीत प्रत्येक पत्त्याला काय म्हणतात ते शिकून त्याचा वापर करत चॅलेज खेळ.
दोन गटांनी दोन गोष्टी सांगणे. प्रत्येकाने कमीतकमी ५ वाक्यांचा वापर करणे.
शब्द – पूर, झटका, ओंडका, कळकळ.
समानअर्थी शब्द – सुखरुप, सुरक्षित, नीट, धड, व्यसन, तंत्र, ध्वनी, ध्वनिमुद्रण.

८ एप्रिल २०१८

चित्रावरुन गोष्ट तयार करणे. त्याचा सारांश लिहिणे.
शिवाजी महाराजांच्या जीवनागाथेतील एक पान. ऐकलेल्या भागाचा प्रवेश करणे.
समानअर्थी शब्द – सुखरुप, सुरक्षित, नीट, धड.
इतर शब्द – पूर, ओंडका, झटका, कळकळ, गोठणे.

१ एप्रिल २०१८

समाजसेवा, ज्ञान, स्वच्छता, पुस्तक या शब्दांवरुन प्रत्येकाने भाषण करणे.
झाशीच्या राणीबद्दल माहिती.
इंग्रजी शब्दांचं मराठी भाषांतर.