६ ते ७ वेळ

११ मार्च २०१८

छोटा गट – पुस्तकातलं जे वाचता येतं ते लिहिणे आणि वाचून दाखविणे.
कळकळ, ओंडका, पूर, झटका, पुडा हे नविन शब्द. त्यावरुन दोन्ही गटांनी प्रवेश सादर करणे.
सावित्रीबाई फुले आणि अरुणिमा सिन्हा या कर्तृत्ववान महिलांबद्दल माहिती.

४ मार्च २०१८

सांगितलेले शब्द लिहिणे. अर्थ सांगणे – तंत्रज्ञ, प्रदूषण, हवा, हवामान.

व्याकरण – पूर्णविराम, अर्धविराम, स्वल्पविराम, उद्गगारचिन्ह, प्रश्नचिन्ह याचा अर्थ सांगणे.

बदकाची हुशारी गोष्ट आणि त्यातील शब्द – मेजवानी, पाककृती, चविष्ट, स्वयंपाक, स्वयं – पाक.

एक बदक राजकन्येबरोबर अभ्यास करायला लागतं. वाचायला लिहायला शिकतं. इतर बदकं त्याची चेष्टा करतात. पण बदक दुर्लक्ष करतं. एकदा राजा मेजवानीचा बेत आखतो. राजवाड्यातील स्वयंपाकी बदकाला भाजायचं ठरवतो. पण लिहिता वाचता येणारं बदक त्याचा बेत चलाखीने बदलायला लावतं.

तात्पर्य – केलेला अभ्यास उपयोगी पडतो.

४ फेब्रुवारी २०१८

६ ते ७ वर्गातील मुलं काय शिकली:

इंग्रजी काळ सांगून मराठीत उदाहरणं मुलांनी देणे.
नोकरीसाठी आलेल्या उमेदवाराची मुलाखत – शिक्षक, नट, शिपाई, न्हावी, नृत्यांगना.
लिहिलेले शब्द वाचून व्याकरणाचा काय नियम असेल ते सांगणे.
लिहिलेल्या शब्दात काय चुकलं आहे ते सांगून बरोबर करणे.

चूक – बरोबर
रगांची उधळण – रंगांची उधळण.
बगला – बंगला.
अत – अंत.
समप्त – समाप्त.

व्याकरणाचा नियम
एकाक्षरी इकारान्त किंवा उकारान्त शब्द दीर्घ असतात.

वाचणे आणि शब्दांचा अर्थ सांगणे

२७ जानेवारी २०१८

राजूची आई गोष्ट – शेवटचा भाग. प्रत्येकाने पूर्ण गोष्ट लिहिणे, वाचून दाखविणे.
सावित्रीबाई फुले गोष्ट.

सावित्रीबाई फुले
दिडशे वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. पुण्यातल्या भिडेवाड्याकडे एक स्त्री लगबगीने निघाली होती. रस्त्यावरचे लोक तिला पाहून फिदीफिदी हसायला लागले. वाईट, वाईट बोलू लागले. कोणीतरी तिच्यावर शेणगोळे, दगड फेकले. शांतपणे ती स्त्री म्हणाली,
“तुम्ही त्रास दिलात तरी मी माझं काम सोडणार नाही.”
कोण होती ती तरुण स्त्री?
ती स्त्री होती, पहिली भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले. त्या काळात स्त्रियांना शिकायला परवानगी नव्हती. त्यामुळे सावित्रीबाईंना खूप विरोध झाला. पण मग सावित्रीबाई कशा शिकल्या? महात्मा ज्योतीराव फुले हे त्यांचे पती. त्यांनी सावित्रीबाईंना वाचायाला, लिहायला शिकवले. त्या कविता लिहू लागल्या. भाषणे देऊ लागल्या.

ज्योतीराव फुलेंच्या प्रेरणेने त्या शिक्षिका झाल्या. ’शिक्षणामुळे ज्ञान मिळते, माणूस विचार करतो आणि आजूबाजूची परिस्थिती बदलतो.’ यावर त्यांचा विश्वास होता.

ज्योतीराव फुलेंनी भिडेवाड्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली. मुली शिकल्या तर समाजाची प्रगती होईल हे त्यांना ठाऊक होते. सावित्रीबाईंमुळे तिथे मुली शिकायला यायला लागल्या.

राजूची आई


उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या. “घरी गेला असेल.” आम्ही तिची समजूत घातली. मी ती कुठे राहते ते शोधून काढलं. तिच्या घरी न राहवून गेलेच दोन दिवसांनी.
एका आजोबांनी दार उघडलं. “राजू मिळाला का?” मी विचारलं.
“कोण राजू?” त्यांनी आश्चर्याने विचारलं.
“हरवलेला मुलगा. त्याची आई त्याला शोधत होती.” ते हसले,
“अहो, त्याची आई वेगवेगळ्या कल्पना करते आणि घरी सर्वांना काय झालं ते रंगवून सांगते.”
“असं का करतात? त्या वेड्या आहेत का?” मी आश्चर्याने विचारलं.
“नाही. ती लेखिका आहे.” ते म्हणाले.