६ ते ७ वेळ

13 मे 2018

लगोरी खेळ. हा खेळ कसा खेळतात ते मराठीत सांगणे. नंतर खेळणे.
मी पाहिलेला भारत या विषयावर प्रत्येकाने बोलणे.
विचारलेल्या इंग्रजी शब्दांचा अर्थ मराठीत सांगणे. काही नविन शब्द – नकाशा, अनुकरण, अनुयायी, चालू घडामोडी.
व्याकरण.

6 मे 2018

फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचून व्याकरणाचे नियम सांगणे. जसं – पूर – अकारान्त शब्दाच्या आधीचं अक्षर नेहमी दीर्घ असतं. सामान्यरुप होताना मात्र ते बदलतं.
पूर, वादळ, इशारा, लाट, शिबिर हे शब्द लिहिणे आणि त्यावरुन प्रवेश सादर करणे.
समानअर्थी शब्द सांगणे.
उदा. Safe – सुरक्षित, सुखरुप, नीट.

29 एप्रिल 2018

लगोरी खेळ. खेळताना वापरलेली सर्व इंग्रजी वाक्य मराठीत सांगणे.
चित्रावरुन गोष्ट – पूर्ण गोष्ट, पूर्ण भूतकाळाचा वापर करुन सांगणे.
विचारलेल्या इंग्रजी शब्दांचा अर्थ मराठीत सांगणे, शब्द लिहिणे.

22 एप्रिल 2018

इशारा, धोका, तंत्रज्ञान, लाटा, वादळ या शब्दांचा वाक्यात वापर करणे.
नॉट अॲट होम हा पत्त्यांचा खेळ. मराठीचा वापर करुण खेळणे.
आई, बाई, ताई, कर, धर, जर, तर, घर, खाऊ, काख, ऊस, सण, आग हे फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे/लिहिणे.
छोटा गट – क, ख, ग, घ, र ही अक्षरं लिहिणे आणि do, pulp, home हे इंग्रजी शब्द मराठीत लिहिणे/वाचणे.