मे (म)

13 मे 2018

दिनूचे बिल गोष्ट.
मोठा गट: शब्द कोडं.
छोटा गट – एक शब्द घेऊन मी, ती, तो, ते, तू, आम्ही, आपण या सर्वनामांचा वापर करुन वाक्य. उदा. धावणे हा शब्द.
+ वाक्य पूर्ण करणे. उदा.
आई मोठ्याने….. (बोलते, ओरडते, गाते इत्यादी)
दादा माझ्याबरोबर… (खेळतो, भांडतो, अभ्यास करतो इत्यादी)
दाखविलेले अवयव ओळखणे – उदा. भुवई, पापणी, पाऊल, तळपाय.

6 मे 2018

चित्रातील दिनक्रम वर्तमानकाळात आणि भूतकाळात सांगणे.
क वरुन सुचतील ते शब्द सांगणे.
चवींची ओळख. पदार्थ आणि त्या पदार्थांची नावं.
जसं – salt म्हणजे – मीठ – मिठाची चव – खारट…
तसंच त्या त्या पदार्थाचं लिंग – साखर – ती साखर…

मोठा गट – पुस्तकातील धडा लिहिणे. वाचणे.