नोव्हेंबर(म)

१२ नोव्हेंबर २०१७

पुस्तकातील धडा मनात वाचणे, लिहिणे, मोठ्याने वाचून दाखविणे.
कोणतीही एक गोष्ट सांगणे.
फळ्यावरची चित्र ओळखणे. शब्द लिहिणे.
वर्णमाला वाचन व त्यातून शब्दशोध. जसं – नळ, गर, घर…
नवीन गोष्ट ऐकणे – सुखी आणि दु:खी.

 

  

५ नोव्हेंबर २०१७

लपविलेला चेंडू शोधणे. चेंडू शोधताना जे काही इंग्रजी बोलतील त्याचं भाषांतर.
एक गट – बोलण्याचा जास्त सराव – ३ गोष्टी सांगणे – काजवा, राम, मुर्ख मुलगा.
दुसरा गट – लेखन आणि वाचनावर भर. एक गोष्ट सांगणे.
दोन्ही गट – विचारलेल्या शब्दांचं लिंग ओळखून वाक्यात उपयोग करणे. सांगितलेल्या ३ वाक्यातून कोणतं बरोबर आहे ते ओळखणे.