जानेवारी (म)

१४ जानेवारी २०१८

सावित्रीबाई फुले गोष्ट ऐकणे.
१ ते ५० आकडे.
शब्दांचं सामान्यरुप सांगणे. जसं – खाणे – खायला, खाताना.
वाचन, लेखन.
चित्रातील मधली रेष (काना) ओळखणे. शब्द वाचणे.

मोटू उंदीर गोष्ट अंताक्षरी पद्धतीने पूर्ण करणे.
मोटू नावाचा उंदीर होता. तो खट्याळ होता. सारखा बिळाबाहेर खेळायचा. आई त्याला सांगायची, “मोटू, मांजर तुला पकडेल. बाहेर खेळू नकोस.” मोटू म्हणायचा, “मी नाही लपून बसणार. मला खेळायला आवडतं.” एकदा तो सोनूच्या घरी गेला. सोनू आंघोळ करत होता. सोनू बाहेर आला. मोटू आत गेला. साबणाची बाटली मोटूने कुरतडली. सगळा फेस बाहेर आला. मोटूच्या अंगावर सांडला. काळा मोटू पांढरा झाला. सोनूने मोटूला पाहिलं. सोनू किंचाळला. मोटू पळाला. मोटू घरी आला. पण त्याला कुणी ओळखलं नाही. तो इकडे तिकडे फिरत राहिला. मांजराने त्याच्यावर झडप घातली. मोटू गटारात पडला. पाण्यात बुडाला. त्याची आंघोळ झाली. मोटू पुन्हा काळा झाला. तो घरी आला. सर्वांनी त्याला ओळखलं. मोटू आता आईचं ऐकतो. तो बिळातच राहतो.

७ जानेवारी २०१८

लिहिता वाचता येणारा गट – शब्दकोडं. सांगितलेले इंग्रजी शब्द कोड्यातून शोधणे. लिहिणे. वाचणे.

खाणे, चालणे, पुसणे, धुणे, पाहणे, खेळणे या शब्दांवरुन गोष्ट तयार करणे.

गट १ ने केलेली गोष्ट – एक दिवस एक मुलगा उन्हातमध्ये चालत गेला. बाहेर खूप गरम आहे. मग त्याने त्येच घाम पुसला. तर त्याल एक नदी दिसलं. मी माझा हात धुतो. मग त्यानला तहान आणि भूक लागलं. मी माझा केळं खाईन आणि पाणी पिईन. तर त्याने खूष झाला. मग त्याने घरी गेला.

गट २ – (संवादात्मक) पूर्वी अनुष्का खूप टी. व्ही. बसून पाहत होती. ती कपडे नाय धूत आणि फोन नाय पुसते. पण आज ती फोन पाहते का? बाहेर जाते. टी. व्ही. पाहते का? मी कपडे धुते. तू मित्रासोबत खेळते. हो मी मैत्रिणींसोबत खेळते.
यातील चुका पुढच्या वेळेस सुधारुन पुन्हा सादर करणे.

 यात झालेल्या चुका दुसर्‍या गटाने सांगणे. याच गोष्टी सुधारुन सांगायच्या आहेत.