५ ते ६ वेळ २०१८ – २०१९

सप्टेंबर २०१९

८  सप्टेंबर
प्रत्येकाने आपली ओळख करुन देणे
दोन गटात शब्द अंताक्षरी स्पर्धा
शाळेतलं भूत गोष्ट

१५ सप्टेंबर
भाताचं वर्णन वाक्यात करणे.
आमटीचं वर्णन वाक्यात करणे
मराठी आणि इंग्रजीमधील फरक प्रत्येकाने मराठीत सांगायचा प्रयत्न करणे.
हात, पाय, डोळा… अवयवाचं एकवचन, अनेकवचन.
जाणे, बघणे, लिहिणे, वाचणे या क्रियापदांचा वर्तमानकाळात वापर. मी जातो/जाते, मी लिहिते/लिहितो…


मे २०१९

५ मे २०१९
मी, मला, माझे, तू, तुझे, तुला, त्याला, तिला या सर्वनामांचा वाक्यात वापर करुन सांगणे.
वापरलेल्या प्रत्येक शब्दाचं लिंग आणि अनेकवचन सांगणे.
अनेकवचन करताना त्याबद्दलचा नियम सांगायचा प्रयत्न करणे.
जसं – बी – बिया, वही – वह्या – स्त्रीलिंगी इकारान्त शब्दांचं अनेकवचन याकारान्त होतं.
कार्यक्रम सराव.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


एप्रिल २०१९

२८ एप्रिल २०१९
शाळा, घर, हरवणे या शब्दांवरुन गोष्ट तयार करुन सांगणे.
प्रवेश वाचन.
सांगितलेली वाक्य वहीत लिहून दाखवणे – बाबा आला, तो झोपला, मी उठले इत्यादी.
लेखन, वाचन.

२१ एप्रिल २०१९
मी, आम्ही, तू, तुम्ही, ते, ती, त्या या सर्वनामांबरोबर क्रियापदांचा वर्तमानकाळात वापर आणि लेखन.
उदा. मी जाते, आम्ही जातो. जातो आणि खातो या क्रियापदांचा वापर.

७ एप्रिल २०१९

गुढीपाडव्याची माहिती.
रडणे, बघणे, खाणे, जाणे, झोपणे या क्रियापदांचा वर्तमान, भूत, भविष्यकाळात वापर. उदा.

प्रत्येकाने मराठीत चार वाक्य सांगणे.
प्रवेश सराव.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


मार्च २०१९

३१ मार्च २०१९
प्रत्येकाने मिग्लिशमध्ये चार वाक्य लिहून वाचून दाखविणे.
I will eat, cry, sleep, brush, comb, write, read चं भाषांतर सांगणे/लिहिणे – मी खाईन, मी रडेन, मी झोपेन…
नाटिका आणि उच्चारांचा सराव.
फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांमधील योग्यं शब्द वापरुन वहीत लिहिणे, वाचणे.
उदा. पापड – भाजतात, सफरचंद – कापतात, आंबा – खातात, कापतात, फळ – कापतात, खातात.

२४ मार्च २०१९
भविष्यकाळात वाक्यांचा वापर. I will go, I will play – मी जाईन, मी खेळेन इत्यादी.
स्त्रीलिंगी इकारान्त शब्दांचं अनेकवचन याकारान्त होतं या नियमाची उदाहरण.
बी – बिया, वही – वह्या, कात्री – कात्र्या इत्यादी.
प ची बाराखडी म्हणून दाखविणे.
I was sleeping, I was eating, I was crying -ही वाक्य भाषांतर करुन वहीत लिहिणे. – मी झोपत होते, मी खात होते,  मी रडत होते.
प्रवेश सराव आणि स्पष्ट उच्चार सराव.

१७ मार्च २०१९
पंखा, पान, पूर, पसर, प्रत, प्रती, प्राणी, प्रकार हे फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे, सांगणे आणि हा/तो पंखा, हे/ते पान अशा पद्धतीने लिहिणे.
बाराखडी म्हणून दाखविणे.
नाटिका सराव.

१० मार्च २०१९
बाराखडी उजळणी. काना, मात्रा, वेलांटी, उकार उजळणी.
फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांचं वाचन, लेखन – पोट, आम्ही, तुम्ही, तुम्हाला, आम्हाला, त्यांना, ह्यांना.
नाटिका सराव.

३ मार्च २०१९
सर्व अक्षरांवर मात्रा देऊन लिहिणे – के, खे, गे, घे….वाचणे. केले, नेले, गेले, मेले हे शब्द वाचणे, अर्थ सांगणे.
फळ्यावर लिहिलेल्या इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर.
Notebook is on the chair. Notebook, Book, Chalk, Schoolbag या शब्दांचा on the chair मध्ये वापर.
Turn on the fan/lights आणि Notebook is on the chair यामधील on the चा मराठीत होणारा वापर.
नाटिका सराव.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


फेब्रुवारी २०१९

२४ फेब्रुवारी २०१९
वर्तमान आणि भविष्यकाळ वापरताना होणारा फरक. जसं. मी झोपते, मी झोपेन, मी रडते, मी रडेन. – वर्तमानकाळातील ‘ते’ चं  भविष्यकाळात ‘न’ होतं.
याच शब्दांचा सर्व काळात वापर आणि त्याचं लेखन. झोपले, झोपणार आहे, झोपतेय, झोपेन इत्यादी.
प्रवेश सराव.

१७ फेब्रुवारी २०१९
मराठी वाक्यांचं इंग्रजीत भाषांतर करणे. मुलं इंग्रजीत विचार करुन त्याचं मराठीत भाषांतर करतात. त्यामुळे त्यांना मराठीतलं वाक्य इंग्रजीत सांगताना काळाच्या बाबातीत त्यांचा काय गोंधळ होतो हे यावरुन लक्षात येतं.
फळ्यावर लिहिलेल्या मिग्लिंश वाक्यात ने, ला, वर ही अव्यये वापरणे. उदा. mi aai khau dila. मुलांनी वाक्य पूर्ण करताना मध्ये ’ला’ घालून मी आईला खाऊ दिला असं पूर्ण वाक्य सांगणे.
शब्दांचं लिंग ओळखून एकवचन आणि अनेकवचन. ती नदी – त्या नद्या, तो कागद – ते कागद इत्यादी.
लेखन, वाचन.

१० फेब्रुवारी २०१९
मुळाक्षरांची उजळणी.
फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं ओळखणे.
एकवचन, अनेकवचन. लिंग. नियम आणि त्याचा वापर.
नदी – नद्या, काठी – काठ्या, यादी – याद्या, वही – वह्या, सही – सह्या यातील कोणतेही शब्द वापरुन प्रत्येकाने ६ वाक्य तयार करणे.
नाटिका वाचन.

३ फेब्रुवारी २०१९
खोलीत दिसणार्‍या गोष्टींचा वाक्यात उपयोग करणे. उदा. पंखा गरागरा फिरतो.
एकवचन – अनेकवचन – सही – सह्या, वही – वह्या, यादी – याद्या, नदी – नद्या,
शब्दांचा शेवट कसा होतो आणि त्यामुळे लिंग कसं ठरतं याचा अभ्यास आणि त्याचा वापर.
उदा. वही, सही, नदी असे इकारान्त शब्द स्त्रीलिंगी असतात.
नाटिकेचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवा – विद्यार्थ्यांसाठी


जानेवारी २०१९

२७ जानेवारी २०१८
संगीत खुर्ची खेळ – गवताचं पातं वार्‍यावर डोलतं कवितातेवर. हरलेल्याने रंग, आकडे इत्यादी सांगणे.
कोणकोणत्या गोष्टी खोलीत आहेत ते सांगून त्यांचं लिंग आणि अनेकवचन सांगणे.
पंखा, खिडकी, दार, पान, खडू, फळा, पुस्तक, वही इत्यादी शब्द.
सगळी मुळाक्षरं न पाहता म्हणून दाखविणे.
हातपाय हातपाय कविता.

२० जानेवारी २०१९
वारांचं गाणं.
मुळाक्षरं उजळणी.
बाराखडी उजळणी
क आणि ख बाराखडी लेखन
नाटिकेचं वाचन

१३ जानेवारी २०१९
प्रत्येकाने खोलीतील एखाद्या वस्तूबद्दल ५ वाक्यात माहिती देणे. त्यातील शब्दांचं लिंग (स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, नपुंसक लिंगी) सांगणे. उदा. पुस्तक, वही, पंखा, खुर्ची.
नाटिकेतील वाक्य वाचणे.
फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं वाचणे.
स्वत:ला कोण समजतो – भारतीय/अमेरिकन. मराठी येणं आवश्यक आहे का यावर स्वत:ला काय वाटतं ते मराठीतून सांगणे.

६ जानेवारी २०१९
स्वर, व्यंजन उजळणी.
क, ख, ग, घ ची बाराखडी उजळणी.
काना, मात्रा, उकार, वेलांटी उजळणी.
वर्ष अखेरीला करायच्या नाटीकेचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


डिसेंबर २०१८

३० डिसेंबर २०१८
सावित्रीबाई फुले कथा.
पुस्तकातील धड्याचे वाचन:
रामू पकडापकडी खेळताना पडला. रामूचा पाय दुखू लागला. रामू रडू लागला. शरयू, रामुला उचल. रुमाल आण. पाय पूस. मलम लाव. यमू, घरातून लाडू आण. रामू, हा लाडू खा. लाडू खाताना रामू हसू लागला. नाचू लागला. पळू लागला.
यातील लाडू, रुमाल, पाय, मलम हे शब्द न बघता लिहिणे.

१६ डिसेंबर २०१८
चांभाराच्या गोष्टीतील पहिली ३ पानं त्यातील शब्द – चांभार, जोडे, श्रीमंत, नोकर, नोकरी.
भिंतीवरच्या चित्रांवरुन मुलांनी एकत्रित गोष्ट तयार करुन सांगणे. प्रत्येकाने कमीतकमी दोन वाक्यांचा वापर करणे.
अक्षरं – क, म, न, का, मा, ना.
शब्द – काका, मामा, नाक, कान, मान, मका, काम
लपाछपी आणि आकडे १ ते ५०.

९ डिसेंबर २०१८
माझा रुमाल हरवला खेळ.
लपाछपी. खेळताना ज्याच्यावर राज्य त्याने वार, आकडे म्हणणे
वाढदिवसाची भेट गोष्ट.
क ची बाराखडी.
म हे अक्षर क ची बारखडी आणि म या अक्षरांवरुन तयार होणारे शब्द वाचणे, लिहिणे.
काका, मामा, काम, मका.

२ डिसेंबर २०१८
म, मा, मी, च, त, ते, व, वा ही फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं ओळखणे. त्यावरुन तयार लिहिलेले शब्द वाचणे, लिहिणे.
वाचते, तवा, ताव, वात, चव, वाच वाच, चाव चाव.
खोटं का बोलू नये यावर गटागटाने गोष्ट किंवा प्रवेश सादर करणे.
भविष्यकाळ – We will play, cry, read, write… या पद्धतीने we, she, you, they, I आणि सर्व क्रियांचं मराठीत भाषांतर जसं आम्ही खेळू, मी खेळेन, ती खेळेल.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


नोव्हेंबर २०१८

११ नोव्हेंबर २०१८
तळ्यात – मळ्यात खेळ.
भविष्यकाळ – I, you, they, we will play, cry, talk… मी खेळेन, तू खेळशील, ते खेळतील, आम्ही खेळू…
फळ्यावर लिहिलेले शब्द ज्यांना वाचता येतं त्यांनी वाचणे, अर्थ सांगणे – पटकन ये, भरपूर खा, आरामात झोप इत्यादी.
चित्र पाहून अभिनय. इतरांनी चित्र ओळखून त्याचा वाक्यात उपयोग. जसं तो चेंडू आहे. ससा गाजर खातो.
वारांची उजळणी.

४ नोव्हेंबर २०१८
दिवाळीच्या ५ दिवसांची माहीती.
एकेक वाक्य प्रत्येकाने सांगत गोष्ट तयार करणे. तयार झालेली गोष्ट प्रत्येकाने सांगण्याचा प्रयत्न.
छोटा गट – फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे, लिहिणे. त्यावरुन वाक्य तयार करुन लिहिणे.
मोठा गट – पुस्तकातील उतारा वाचणे.
लपाछपी – १ ते ५० आकडे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


ऑक्टोबर २०१८

२८ ऑक्टोबर २०१८
शब्दकोडं – झोपणे, खाणे, रडणे, पळणे, धावणे, नेणे, आणणे, हसणे हे शब्द कोड्यातून शोधून लिहिणे, वाचून दाखविणे.
छोटा गट – येतात ती अक्षरं लिहून, वाचून दाखवणे.
किकिनाक गोष्टीतील काही पानं.

२१ ऑक्टोबर २०१८
दिनूचे बिल ही गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
दिनूचे बिल गोष्टीवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.
लेखन, वाचन.
गवताचं पातं वार्‍यावर डोलतं – कुसुमाग्रजांची कविता आणि अर्थ.

१४ ऑक्टोबर २०१८
मोठा गट – सांगितलेले शब्द वहीत लिहिणे, अर्थ सांगणे – दगड, गडद, झरझर, पटपट, भरभर, नळ इत्यादी.
शाळा, हरवणे या शब्दांवरुन किंवा माझा आवडता प्राणी यावर कमीतकमी ५ वाक्य (मिग्लिशमध्ये) वहीत लिहून वाचून दाखविणे.
लेखन.

७ ऑक्टोबर २०१८
व्याकरण :- क्रियापद, क्रियाविशेषण.
पळ, चढ, धर या शब्दांना क्रियापद म्हणतात आणि जोरात पळ, पटकन चढ, घट्ट धर यातील जोरात, पटकन, घट्ट याला क्रियाविशेषण म्हणतात.
या शब्दांवरुन प्रत्येक गटाने प्रवेश सादर करणे. कमीत कमी ३ वाक्य प्रत्येकाची असली पाहिजेत. दुसर्‍या गटाने चुका सांगणे.
लेखन. वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


सप्टेंबर २०१८

३० सप्टेंबर २०१८
गणपतीची गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
ग आणि स वरुन शब्द सांगणे. लिंग ओळखणे.
मुद्दा, लाटा, वादळ, गडद, फिकट या शब्दांची ओळख, अर्थ.
गवताचं पातं ही कुसुमाग्रजांची कविता.
लेखन, वाचन.

२३ सप्टेंबर २०१८

गणपतीची गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
इंग्रजी वाक्यांचं भाषांतर.
विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण वाक्यात देणे.

९ सप्टेंबर २०१८
गणपतीच्या दोन गोष्टी ऐकणे, सांगणे.
दोन गटात मुकाभिनय स्पर्धा. एका गटाने केलेला अभिनय ओळखून दुसर्‍या गटातील मुलांनी वाक्य तयार करणे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी