नोव्हेंबर (क)

१२ नोव्हेंबर २०१७

रामच्या गोष्टीवरुन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देणे.
गोष्ट सांगणे.
मी झोपते, खाते, गाते/झोपतो/खातो/गातो या पद्धतीने वर्तुळात बसून वाक्य सांगणे.
लपाछपी खेळ, आकडे, रंग.
हातपाय, वार गाणं.

५ नोव्हेंबर २०१७

माझा चेंडू हरवला खेळ.
हरलेल्या मुलांना दुसर्‍या गटाने प्रश्न विचारणे जसं – रंग, वार, आकडे म्हणून दाखवा इत्यादी
वर्णमालेतील अक्षरं ओळखणे.
ज्या मुलांना वाचता येतं त्यांनी पुस्तकातील धडा वाचून दाखविणे व लिहिणे.
बाराखडी
गोष्ट