एप्रिल (क)

१५ एप्रिल २०१८

दुकानदार आणि राम ही गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
वर्णमाला वाचन आणि आपापल्या नावातली अक्षरं ओळखायचा प्रयत्न.
अ, आ आई, म, म मका गाणं.
मोठा गट – जी येतात ती अक्षरं लिहिणे. त्या अक्षरांचा वापर करुन सांगितलेल्या इंग्रजी शब्दाला मराठीत काय म्हणतात ते सांगून लिहिणे.

८ एप्रिल २०१८

लपाछपी – राज्य असलेलं मुल १ ते २५ आकडे म्हणणार. खेळताना वापरलेल्या इंग्रजी शब्दांचं भाषांतर प्रत्येकाने करणे.
ईचा पूचा गोष्ट.
वर्गातल्या प्रत्येकाच्या नावातलं एक अक्षर वर्णमालेतून ओळखण्याचा प्रयत्न करणे.
रंग, अवयव.
वाक्यांची अंताक्षरी.
वार, दिवस, वर्ष, आज, उद्या, काल, परवा अशा शब्दांची ओळख.
लेखन, वाचन.

१ एप्रिल २०१८

लंगडी खेळ. बाद झाल्यावर ट्रॅम्पोलिनवर खेळायला जाणं.
उरलेल्यांनी १ ते २५ आकडे, रंग, अवयव सांगणे.
जिन्याच्या पायर्‍या मोजणे.
वर्णमाला वाचन, अक्षरं ओळखण्याचा प्रयत्न.
मोठा गट – जी अक्षरं येतात ती लिहून दाखविणे. त्यावरुन तयार होणारे शब्द लिहिणे.