20 मे 2018

पत्ते – भिकार सावकरा – मराठीत पत्यांची ओळख.
हातपाय गाणं, अ, आ आई गाणं.
वर्णमाला वाचन आणि काही अक्षरांचं लेखन.
शब्दांची अंताक्षरी.