13 मे 2018

छोटा गट
वाराचं गाणं
चित्र पाहून त्यात काय घडतंय ते सांगणे.
गोल गोल फिरू… नाच.
वर्णमालेतील काही अक्षरांचं लेखन.

मोठा गट: + शब्द कोडं.