13 मे 2018

लगोरी खेळ. हा खेळ कसा खेळतात ते मराठीत सांगणे. नंतर खेळणे.
मी पाहिलेला भारत या विषयावर प्रत्येकाने बोलणे.
विचारलेल्या इंग्रजी शब्दांचा अर्थ मराठीत सांगणे. काही नविन शब्द – नकाशा, अनुकरण, अनुयायी, चालू घडामोडी.
व्याकरण.