22 एप्रिल 2018

कालनिर्णय ( दिनदर्शिका) आणि मराठी महिने ओळख.
अ, आ आई गाणं.
रामची गोष्ट प्रत्येकाने सांगायचा प्रयत्न.
क, ख, ग, घ यावरुन सुचतील ते शब्द सांगणे.
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर.
मोठा गट – चित्रावरुन प्रवेश सादर करुन दाखविणे.