22 एप्रिल 2018

आई, बाई, ताई, कर, धर, जर, तर, घर, खाऊ, काख, ऊस, सण, आग हे फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे/लिहिणे.
कालनिर्णय ( दिनदर्शिका) आणि मराठी महिने ओळख.
छोटा गट – क, ख, ग, घ, र ही अक्षरं लिहिणे आणि do, pulp, home हे इंग्रजी शब्द मराठीत लिहिणे/वाचणे.
चित्रावरुन दोन गटानी गोष्ट तयार करणे. सांगणे, प्रवेश सादर करणे.