१५ एप्रिल २०१८

दुकानदार आणि राम ही गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
वर्णमाला वाचन आणि आपापल्या नावातली अक्षरं ओळखायचा प्रयत्न.
अ, आ आई, म, म मका गाणं.
मोठा गट – जी येतात ती अक्षरं लिहिणे. त्या अक्षरांचा वापर करुन सांगितलेल्या इंग्रजी शब्दाला मराठीत काय म्हणतात ते सांगून लिहिणे.