८ एप्रिल २०१८

लपाछपी – राज्य असलेलं मुल १ ते २५ आकडे म्हणणार. खेळताना वापरलेल्या इंग्रजी शब्दांचं भाषांतर प्रत्येकाने करणे.
ईचा पूचा गोष्ट.
वर्गातल्या प्रत्येकाच्या नावातलं एक अक्षर वर्णमालेतून ओळखण्याचा प्रयत्न करणे.
रंग, अवयव.
वाक्यांची अंताक्षरी.
वार, दिवस, वर्ष, आज, उद्या, काल, परवा अशा शब्दांची ओळख.
लेखन, वाचन.