१८ मार्च २०१८

सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल प्रत्येकाने माहिती सांगणे.
व्याकरण.
शिवाजी महाराजांचा शिवनेरीवर जन्म – ऐकलेल्या माहितीवरुन प्रवेश सादर करणे.
इंग्रजी शब्दांचे मराठीत अर्थ सांगणे, लिहिणे.