११ मार्च २०१८

इंग्रजी शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लपविलेल्या गोष्टी शोधणे – खडू, चेंडू, केस, कागद, रुमाल.
या शब्दांचे अनेकवचन सांगणे.
दोन गटांची या शब्दांचा वाक्यात उपयोग करुन दाखविण्याची स्पर्धा.
गोष्ट – डास आणि मुर्ख मुलगा. त्यातील शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लेखन आणि वाचन.