२७ जानेवारी २०१८

४ ते ५ वर्गातील मुलं काय शिकली:

डास आणि मुर्ख मुलगा गोष्ट.
ससा आणि कासव गोष्ट आणि त्या गोष्टीचं सादरीकरण.
वाचन, लेखन.
चित्रात दिसणार्‍या गोष्टी काय आहेत त्या सांगणे. त्यावरुन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण वाक्यात देणे.
प्रश्न: उदा. ही बाई काय करत आहे. उत्तर – ही बाई बाकावर बसली आहे.