२१ जानेवारी २०१८

उपमा म्हणजे काय आणि त्याचा वाक्यात उपयोग. (आकाश समुद्रासारखं निळंशार आहे. आकाशाला समुद्राची उपमा)
राजूची आई गोष्टीतील पुढचा उतारा. त्याआधील सर्व वाचणे.
मागच्या वेळी केलेला प्रवेश सुधारुन, वाढवून पुन्हा करणे.

उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या. “घरी गेला असेल.” आम्ही तिची समजूत घातली. मी ती कुठे राहते ते शोधून काढलं. तिच्या घरी न राहवून गेलेच दोन दिवसांनी.
एका आजोबांनी दार उघडलं. “राजू मिळाला का?” मी विचारलं.
“कोण राजू?” त्यांनी आश्चर्याने विचारलं.
“हरवलेला मुलगा. त्याची आई त्याला शोधत होती.” ते हसले,
“अहो, त्याची आई वेगवेगळ्या कल्पना करते आणि घरी सर्वांना काय झालं ते रंगवून सांगते.”