७ जानेवारी २०१८

लिहिता वाचता येणारा गट – शब्दकोडं. सांगितलेले इंग्रजी शब्द कोड्यातून शोधणे. लिहिणे. वाचणे.

खाणे, चालणे, पुसणे, धुणे, पाहणे, खेळणे या शब्दांवरुन गोष्ट तयार करणे.

गट १ ने केलेली गोष्ट – एक दिवस एक मुलगा उन्हातमध्ये चालत गेला. बाहेर खूप गरम आहे. मग त्याने त्येच घाम पुसला. तर त्याल एक नदी दिसलं. मी माझा हात धुतो. मग त्यानला तहान आणि भूक लागलं. मी माझा केळं खाईन आणि पाणी पिईन. तर त्याने खूष झाला. मग त्याने घरी गेला.

गट २ – (संवादात्मक) पूर्वी अनुष्का खूप टी. व्ही. बसून पाहत होती. ती कपडे नाय धूत आणि फोन नाय पुसते. पण आज ती फोन पाहते का? बाहेर जाते. टी. व्ही. पाहते का? मी कपडे धुते. तू मित्रासोबत खेळते. हो मी मैत्रिणींसोबत खेळते.
यातील चुका पुढच्या वेळेस सुधारुन पुन्हा सादर करणे.

 यात झालेल्या चुका दुसर्‍या गटाने सांगणे. याच गोष्टी सुधारुन सांगायच्या आहेत.