३१ डिसेंबर २०१७

सुटीत काय केलं ते सांगणे.
राजूची आई गोष्टीतील उतारा वाचणे, लिहिणे.
पत्ते – चॅलेंज खेळ. प्रत्येक पत्त्याचा उल्लेख मराठीत करुन खेळ खेळणे.
शब्द होते – जठर, रमतगमत, बदल, दडपण, गडबड, मरगळ.
मुलांनी सांगितलेली गोष्ट:
एका माणसाच्या जीवनात खूप गडबड चालली आहे. त्याला मित्रांमुळे खूप दडपण येत आहे. त्याला बदल हवा आहे. पण त्याला मरगळ आली आहे. त्यामुळे त्याला बदलायचं नाही. त्याचं पोट दुखायला लागलं. तो दवाखान्यात गेला. वैद्याने त्याला औषध दिलं. तो रमतगमत घरी आला.

यात काळाचा गोंधळ झाला आहे तसंच पहिला उतारा आणि दुसरा यात काही संबंध नाही. पुढच्यावेळेस यामध्ये मुलांनी बदल करुन पुन्हा गोष्ट सांगणे.