१७ डिसेंबर २०१७

इंग्रजी शब्दांचा अर्थ मराठीत सांगणे.
वाक्यांचं भाषांतर करणे. (सर्व वर्तमानकाळ)
विचारलेल्या प्रश्नांना पूर्ण वाक्यात उत्तर देणे.
शब्दांवरुन एकत्रित गोष्ट करुन गटाने सांगणे.
वाचन, लेखन.