३ डिसेंबर २०१७

चित्रावरुन वाक्य. मग त्याची पूर्ण गोष्ट तयार करुन सांगणे.
खोलीतल्या गोष्टी सांगणे. प्रत्येक गोष्टीचं अनेकवचन सांगून वाक्यात उपयोग.
हात- पाय गाणं.
फळ्यावरील शब्द वाचणे, लिहिणे (ज्यांना वाचता- लिहिता यायला लागलं आहे त्यांच्यासाठी)
वर्णमाला वाचन, लेखन.