२९ ऑक्टोबर २०१७

वेलांटी, उकार इत्यादी चिन्ह ओळखणे. दिलेल्या अक्षराची बाराखडी तयार करणे. लिहिणे.
२ गोष्टी – मुर्ख मुलगा आणि राम. काही मुलांनी या गोष्टी सांगितल्या. काहींनी त्यातील शब्दांचे अर्थ आणि इतरांच्या मदतीने गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न केला.
लपाछपी – ज्याच्यावर राज्य त्याने आकडे म्हणणे. सापडलेल्या मुलांनी बसून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.

Sign