२२ ऑक्टोबर २०१७

स्वयंपाकघरातील वस्तूंवर गाणं.
सर्वनामांचा वापर करुन वाक्य पूर्ण करणे.
मुलांनी विचारलेल्या शब्दांचे अर्थ सांगणे.
गेल्या महिन्यातील डास आणि मुर्ख मुलगा ही गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
बापूंच्या ३ गोष्टी ही गोष्ट. ती प्रत्येकाने सांगणे.
फळ्यावर लिहिलेली वाक्य वाचणे.
वर्णमाला, बाराखडी.