२२ ऑक्टोबर २०१७

सागरगोटे खेळ.
बापूंची गोष्ट.
स्वयंपाकघरातील वस्तूंवर गाणं.
सर्वनामांचा वापर करुन वाक्य पूर्ण करणे.
वाचन, लेखन.
प्रत्येकाने एक मिनिटं काहीही सांगणे.