१५ ऑक्टोबर २०१७

स्वयंपाकाला लागणार्‍या वस्तूंवर गाणं.
काजवा गोष्ट – KajvyachiStory  ऐकून प्रत्येकाने सांगणे.
शब्दाक्षरी.
आकडे, वाराचं गाणं.
वाचन, लेखन.
वर्णमाला वाचन.