८ ऑक्टोबर २०१७

अवयव गाणं मी म्हणणार आणि मुलांनी गाण्यातले अवयव दाखवायचे. जसं हात, पाय असं म्हटलं की हात आणि पाय उंच करायचे 🙂
मुळाक्षरांना काना लावून सगळी अक्षरं लिहिणे – का, खा, गा…. ज्यांना अजून लिहिता येत नाही त्यांनी म्हणणे
यावेळचे शब्द – पुस्तक, वही, खोडरबर, फळा, खडू.
गोष्ट ऐकणे, सांगायचा प्रयत्न करणे.