८ ऑक्टोबर २०१७

गाळलेल्या जागा भरुन वाक्य पूर्ण करणे/लिहिणे.
धडा वाचन.
वाचून दाखविलेल्या कवितेचा अर्थ सांगणे.
गोष्ट.