१ ऑक्टोबर २०१७

वर्णमाला वाचन.
डास आणि मुर्ख मुलगा गोष्टीमधील शब्दांचे अर्थ सांगणे.
ती गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
हातपाय गाणं.
रंग, वाराचं गाणं, आकडे.