१ ऑक्टोबर २०१७

म्हणींचा अर्थ सांगणे. त्यावर आधारित प्रवेश करुन दाखवणे.
पुस्तकातील धडा वाचून दाखविणे
सावरकर धडा -६
त्यापूर्वीच्या धड्यातून सावरकरांबद्दल काय माहिती शिकलो ते सांगणे.