२४ सप्टेंबर २०१७

व्याकरणाचा नियम ऐकणे आणि त्यावरुन शब्द सांगणे. उदा. आकारान्त स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे अनेकवचन एकवचनासारखेच राहते. हा नियम मुलांना सांगितल्यावर त्यांनी तो नियला लागू होत असेलेले शब्द सांगणे.
फळ्यावरच्या शब्दांचा अर्थ सांगून ते शब्द लिहिणे.
पुस्तकातील छोटा धडा वाचून दाखविणे.
गोष्ट ऐकणे.