२४ सप्टेंबर २०१७

पुस्तकातील धडा वाचून दाखविणे. त्यातील शब्दांचे अर्थ सांगणे.
फळ्यावरच्या शब्दांचा अर्थ सांगणे. लिहिणे.
गोष्ट सांगणे.
लिंगभेदामुळे होणारे बदल शिकणे/वाक्यात वापरणे.