१७ सप्टेंबर २०१७

एकाच शब्दांचे होणारे वेगळे अर्थ आणि त्यावरुन प्रवेश तयार करुन सादर करणे – शब्द – रंग आणि पडणे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आत्तापर्यंत ऐकलेली माहिती सांगणे.
सावरकरांबद्दलचा पुढचा धडा ऐकणे. त्यातील शब्दांचे अर्थ.
लेखन, वाचन