१७ सप्टेंबर २०१७

आईची थप्पड गोष्ट ऐकणे नंतर प्रत्येकाने सांगण्याचा प्रयत्न करणे.
फळ्यावरचे शब्द लिहिणे, अर्थ सांगणे.
शब्दांचा वापर करुन तिन्ही काळात वाक्य तयार करणे.