१० सप्टेंबर २०१७

फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांवरुन वाक्य तयार करणे.
एकाच शब्द आणि वाक्याचा उपयोग वर्तमान, भूत आणि भविष्यकाळात करणे.
गोष्ट सांगणे.
सांगितलेली गोष्ट ऐकून त्यातील शब्दांचे अर्थ सांगणे.