१० सप्टेंबर २०१७

फळ्यावर लिहिलेल्या इंग्रजी शब्दांचा मराठीत अर्थ सांगणे.
समर्थन आणि कृती या शब्दावरुन प्रवेश करणे. (छोटा गट)
चक्रिवादळ, हिमवर्षाव, समर्थन, कृती या सर्व शब्दांचा वापर करुन प्रवेश सादर करणे.
आनंदीबाई जोशी, सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल जितकं आठवत असेल ते सांगणे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दलची माहीती ऐकणे.