१० सप्टेंबर २०१७

फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे, अर्थ सांगणे, जे शब्द वाचता आले ते वहीत लिहिणे. त्या शब्दांचा वापर करुन वाक्य तयार करणे.
एकाच वाक्याचा उपयोग वर्तमान, भूत आणि भविष्यकाळात करणे.
डास आणि मुर्ख मुलगा गोष्ट सांगणे.