२७ ऑगस्ट २०१७

फळ्यावर लिहिलेले शब्द लिहिणे, वाचणे, अर्थ सांगणे
त्यातील कोणतेही पाच शब्द घेऊन प्रवेश तयार करणे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल माहिती. नंतर तीच माहिती मुलांनी (इंग्रजीतून/मराठीतून) सांगणे.