२० ऑगस्ट २०१७

४ ते ५ वर्गातील मुलं काय शिकली:

  • दिलेल्या शब्दावरुन पूर्ण वाक्य तयार करणे.
  • तो, ती, मी, आम्ही, आपण या सर्वनामांचा उपयोग करणे.
  • गोष्ट –  शेतकरी आणि सोनं.
  • प्रत्येकाने गोष्ट सांगणे.