२0 ऑगस्ट २०१७

५ ते ६ वर्गातील मुलं काय शिकली:

  • मुकाभिनय – इतरांनी ओळखून वाक्य तयार करणे.
  • घड्याळ – सव्वा, साडे, पावणे… उजळणी.
  • समानार्थी शब्द वाचन, लेखन.
  • गोष्ट.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s