१३ ऑगस्ट २०१७

४ ते ५ वर्गातील मुलं काय शिकली:

  • मुळाक्षरं न बघता प्रत्येकाने म्हणून दाखविणे.
  • फळ्यावर लिहिलेले शब्द लिहिणे आणि वाचून दाखविणे.
  • गोष्ट – डास आणि मुर्ख मुलगा.
  • मुकाभिनय करणे. बाकीच्या मुलांनी समोर काय
  • चालू आहे त्याबद्दल वाक्य तयार करणे.

 

सोप्या शब्दात तीच गोष्ट