०६ ऑगस्ट २०१७

४ ते ५ वर्गातील मुलं काय शिकली:

  • एखादा प्रसंग घेऊन का, काय, कधी असे प्रश्न एकमेकांना विचारुन त्या प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात देणे.
  • ईचा – पूचा गोष्ट.
  • मुळाक्षरं वाचणे/ न बघता म्हणणे.
  • लेखन.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s